Nova vrsta koja je otkrivena u rijeci Zeti u Crnoj Gori i opisana kao nova za nauku dobila je naučno ime Atractides milosevici. Riječ je o jednoj od najinteresantnijih endemičnih vrsta koja naseljava rijeku Zetu, prenio je medijima dr Vladimir Pešić.

Nova vrsta je dobila ime u čast Dr Đurađa Miloševića, profesora Prirodno-matematičkog Fakulteta, Univerziteta u Nišu, u čast njegovog doprinosa razvoju hidrobiologije i ekotoksikologije, a posebno proučavanja uticaja mikroplastike na vodene ekosisteme u Srbiji i Crnoj Gori.

Nova vrsta je opisana korišćenjem sekvenci barkoding regiona mitohondrijalnog gena za citohrom oksidazu 1 (COI) koja je potvrdila validnost nove vrste za nauku, i iznenadjuće, kao najbližeg srodnika prepoznala još uvijek neopisanu vrsta koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Nova vrsta iz rijeke Zete naseljava male riparijske izvore koji se nalaze uz rječno korito.

Rad dr Pešića o novoj vrsti objavljen je u jednom od vodećih međunarodnih časopisa Systematic & Applied Acarology.