Projekat Vode Balkana: bioindikatori, edukacija i turizam, treća je faza rada NVO Program za životnu sredinu (EnvPro) na naprednim pristupima zaštite i unapređenja Parka prirode “Rijeka Zeta” kroz principe: upravljanje kroz saradnju i građanska nauka.

U toj namjeri 27.05.2023. godine organizacija je sprovela prvo testiranje edukativnog programa u prirodi, sa osnovnim školama sa teritorije zaštićenog područja. Učenici uzrasta od šestog do osmog razreda i nastavnici iz tri osnovne škole, OŠ “Milosav Koljenšić”, OŠ “Vuko Jovović”, OŠ “Njegoš” (Spuž, Danilovgrad) imali su priliku da se na terenu upoznaju sa prirodnim odlikama i vrijednostima područja, visokom biološkom raznovrsnošću koja je bila osnov zaštite ove rijeke i njenog sliva, a naročito sa pokazateljima stanja i zdravlja rijeke kroz bioindikatorske vrste – viline konjiće, slatkovodne rakove i školjke.

Kroz pažljivo osmišljen rad, na rijeci Zeti odnosno lokalitetu Dobropoljski izvori, učesnicima su prezentovane osnovne istraživačke metode terenskog rada, načini prikupljanja i obrade podataka i upotreba mjernih instrumenata za određivanje fizičko–hemijskih parametara staništa (vode), dok su bioindikatorske vrste identifikovane na osnovu njihovog izgleda, građe tijela istaništa koje im obezbeđuje upravo rijeka Zeta.

Terenski rad pratila je i proba veb i mobilne aplikacije za biomonitoring program, razvijene kroz ovaj projekat, u svrhu unosa i prikupljanja podataka o odabranim bioindikatorskim vrstama. Stoga, kroz naučno utemeljeni program, na vrlo jednostavan i zabavan način svi zainteresovani – učenici, nastavnici, studenti, građani, turisti, istraživači, ribari, a nadamo se i upravljači, moći će da daju značajan doprinos praćenju stanja životne sredine na području Parka prirode „Rijeka Zeta“, saopštili su iz EnvPro-a.

U finalnom obliku aplikacija će biti besplatna i dostupna javnosti i preko QR koda koji će se nalaziti na informativnim tablama koje će biti postavljene na nekoliko lokacija uz rijeku Zetu, ali i na sajtu organizacije (envpro.me). Uz šum rijeke Zete djeca su imala priliku da slikovito prenesu svoje utiske nakon spovedenih aktivnosti i saznanja o ovom području. Odabrani crteži izrađeni ovom prilikom, poslužiće EnvPro za izradu vizuelnog identiteta biomonitoring programa. Posebna pažnja data je diskusiji o značaju riijeka, vodenih staništa ili slatkovodnih ekosistema za očuvanje prirodnog balansa i pružanje usluga neophodnih za čovjeka, ističu iz EnvPro-a.

Upravo upoznavanje šire lokalne zajednice i svih zainteresovanih strana sa pravima i obavezama, dobrobitima i odgovornostima tj. njihovim mogućim doprinosom razumijevanja i očuvanja zaštićenih područja okosnica je ovog procesa, i sasvim novog koncepta za Crnu Goru, koncepta građanske nauke: Citizen science. 

Projekat koji je podržala globalna ekološka organizacija The Nature Conservancy trajaće do kraja, 2023. godine tokom koje će organizacija sprovesti još niz važnih događaja i rezultata, o čemu će javnost redovno informisati.