Organizacija KOD u okviru projekta ,,KOMPOSTIRAJ.DG“ raspisuje javni poziv zainteresovanim građanima i građankama opštine Danilovgrad da se prijave za dodjelu opreme za kompostiranje – kanta i smješa efektivnih mikroorganizama za kompostiranje/ reciklažu ostataka hrane i drugog organskog otpada nastalog u domaćinstvu.

Ovim projektom dodijeliće se 20 kompleta opreme za kompostiranje, a pravo prijave na poziv imaju svi zainteresovani građani koji žive na teritoriji Opštine Danilovgrad.

Cilj projekta je smanjiti komunalni otpad pojedinačnih domaćinstava obezbjeđivanjem potrebne opreme za kompostiranje/ reciklažu organskog otpada, edukovati domaćinstva i privredna društva o značaju, načinima i benefitima reciklaže organskog otpada i razviti ekološku svijest kod šire javnosti o potrebi reciklaže i smanjenja odlaganja otpada na sanitarnim deponijama.

Javni poziv je otvoren od 15.01. do 01.02.2024. godine a prijave se vrše putem linka: https://forms.gle/JU9GV6EbZMWuxJxCA