Unio mancus Lamarck, 1819 – Riječna školjka

U Crnoj Gori je evidentirano 8 vrsta školjki iz familije Unionidae, dok su na području Parka prirode rijeka Zeta identifikovane 4 vrste.

Veličina ljušture riječne školjke je do 10 cm. Ljuštura je ovalna sa pravilno zaobljenim prednjim dijelom, dok je zadnji dio skraćen. Boja ljušture je svijetlo smeđa, zelenkasta, sa tamnim prugama, a kod starijih jedinki dijelovi ljušture su izbijeljeni. Unutrašnja strana ljušture je sedefasta.

 

Stanište riječne školjke, Rijeka Zeta

Riječna školjka naseljava sporije dijelove riječnog toka sa pjeskovitim substratom i korijenjem pokrajvodnog drveća i vodene vegetacije. Jedinke su do pola zakopane u podlogu. Na kamenitom i muljevitom substratu su rijetke. Ova vrsta naseljava tvrde vode sa više od 100 mg/l kalcijuma.

Riječna školjka se hrani filtriranjem vode, nije tolerantna na zagađenje i njeno prisustvo je pokazatelj dobrog kvaliteta ekosistema. Mnogi ekološki faktori utiču na rasprostranjenost riječne školjke, prije svega stalnost protoka, zatim stabilni fizičko-hemijski parametri vode, prisustvo odgovarajućeg substrata i ribljih vrsta na kojima larve školjki privremeno parazitiraju.

Stanište riječne školjke, Rijeka Matica

Na području Parka prirode rijeka Zeta riječna školjka je identifikovana u djelovima rijeka Zete, Sitnice i Matice, na pjeskovitom substratu.

Riječna školjka je ugrožena zbog nestajanja staništa i porasta temperature vode usled promjena protoka vode i zagađenja. Na IUCN Crvenoj listi je u kategoriji NT (eng. near threatened) – skoro ugrožena vrsta.

Očuvanjem rijeke Zete čuvamo ovu značajnu vrstu.