Kroz projekat “Vode Balkana: biomonitoring za Park prirode rijeka Zeta” koji realizuje NVO Program za životnu sredinu (Environment Programme – EnvPro) sprovedena su istraživanja i odabrane indikatorske vrste koje će u narednom periodu biti praćene na odabranim lokalitetima u Parku prirode rijeka Zeta. Za monitoring su odabrane lako prepoznatljive vrste da bi se u aktivnosti praćenja vrsta i očuvanje rijeke Zete mogli uključiti svi ljubitelji prirode.


Aeshna isoleces (Muller, 1767) – Močvarna kraljica

Močvarna kraljica je vrsta iz porodice Aeshnidae – Kraljice. Predstavlja jednu od najvećih vrsta vilinih konjica kod nas. Dužina tijela močvarne kraljice je oko 8 cm, a raspon krila oko 10 cm.

Tijelo je narandžaste ili svijetlo braon boje, u zavisnosti od starosti. Na gornjoj strani trbuha močvarne kraljice se nalaze uzdužna tanka crna linija i poprečne crne pruge. Kod starijih jedinki oči su zelene boje, a kod mladih jedinki sive boje.

Stanište močvarne kraljice

Larve močvarne kraljice naseljavaju stalne stajaće vode, jezera, bare i močvare, intezivno obrasle vodenom vegetacijom.

Odrasle jedinke lete oko stajaćih voda i zadržavaju se na vodenoj vegetaciji. Močvarna kraljica je prirodni regulator brojnosti parazitskih dvokrilaca poput komaraca, psihodida, obada.

Na području Parka prirode rijeka Zeta ova vrsta je identifikovana na lokalitetima Lazine, Moromiš i Mareza. Močvarna kraljica je osjetljiva na zagađenje vode, pa je dobar indikator stalnih, čistih stajaćih voda.

Pogledajte i tekstove: