Kroz projekat “Vode Balkana: biomonitoring za Park prirode rijeka Zeta” koji realizuje NVO Program za životnu sredinu (Environment Programme – EnvPro) sprovedena su istraživanja i odabrane indikatorske vrste koje će u narednom periodu biti praćene na odabranim lokalitetima u Parku prirode rijeka Zeta. Za monitoring su odabrane lako prepoznatljive vrste da bi se u aktivnosti praćenja vrsta i očuvanje rijeke Zete mogli uključiti svi ljubitelji prirode.


Caliaeschna microstigma (Schneider, 1845) – Primorska plemkinja

Primorska plemkinja je vilin konjic iz porodice Aeshnidae – Kraljice. Dužina tijela primorske plemkinje je do 6 cm, a raspon krila je oko 8 cm. Tijelo je svijetlo plave boje sa crnim i bijelim šarama.

Larve primorske plemkinje naseljavaju male rijeke, izvore i potoke sa kamenitim i pjeskovitim dnom i obraštajem vodenih biljaka i mahovina.

Mužjaci odraslih jedinki lete u sjenovitim djelovima iznad vode, ali se često i udaljavaju. U odsustvu vodenih biljaka i mahovina razmnožavanje primorske plemkinje je otežano.

Ova vrsta je značajna kao predator dvokrilaca (komaraca, obada, muva), a takođe predstavlja hranu za druge organizme.

Primorska plemkinja je osjetljiva na promjene protoka i nivo kiseonika u vodi. Indikator je stalnih očuvanih vodenih staništa. U Evropi je ograničena na mediteransko područje.

Na Crvenoj listi vilinih konjica (Odonata) Evrope je u kategoriji NT (eng. near threatened) – skoro ugrožena vrsta. Primorska plemkinja je ugrožena zbog nestajanja staništa usled uticaja čovjeka i klimatskih promjena, tj. isušivanja, kanalisanja, fizičkog i hemijskog zagađenja rijeka i potoka, izgradnje brana i kaptaže izvora. Očuvanje ove vrste omogućićemo ukoliko brinemo o našim vodama.