Park prirode rijeka Zeta

Područje je proglašeno zaštićenim u decembru 2019. godine. Preko 80% površine  se nalazi u opštini Danilovgrad. Ostatak se nalazi u opštini Podgorica

Raznovrstan biodiverzitet

Opština Danilovgrad ima bogat biodiverzitet iz kojeg je velik broj vrsta zaštićen.

Na teritoriji kroz koju rijeka protiče registrovano je preko 1.500 biljnih i skoro 2.000 životinjskih vrsta. Na ovom području registrovano je i oko 150 vrsta koje su zaštićene nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom. Brojna su i Natura 2000 staništa koja su zaštićena zakonima Evropske unije. Za veliki broj ptičijih vrsta dolina rijeke Zete predstavlja gnjezdilište ili migracioni koridor. Rijeka Zeta i pritoke odlikuju se velikom raznovrsnošću vodenih staništa u kojima živi veliki broj vodenih organizama.

Mekousna pastrmka

Kao obrazloženje za zaštitu predmetnog područa navodi se potreba zaštite mekousne pastrmke u gornjem toku rijeke Zete; zaštita potencijalnog međunarodno značajnog područja za ptice (IBA područje – Important Bird Areas); karakteristike predjela koje ga mogu nominovati za status Područja od posebne važnosti za zaštitu prirode (Areas of Special Conservation Importance – ASCI) koja čine EMERALD mrežu (identifikovana na osnovu Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa – Bernska konvencija); tipični vlažni ekosistemi donjeg toka rijeke Zete (zone Kosovog Luga, Martinića, Ždrebaonika i druge); močvarno područje Moromiš sa rijekom Bresticom koja čini sponu između Moromiša i rijeke Zete.

Park prirode rijeka zeta ima sjajan poljoprivredni potencijal

Širom Bjelopavlićke ravnice postoji veliki broj poljoprivrednih gazdinstava koja proizvode domeće i zdrave namirnice. Sa činjenicom da su nastali u Parku prirode, poštujući ekološke principe, imaju posebnu vrijednost.

© 2021 All Rights Reserved.

Dani posvećeni edukativnom biomonitoring programu

Dani posvećeni edukativnom biomonitoring programu

U okviru manifestacije koja se odvijala pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, “Dani nauke i inovacija 2023”, NVO Program za životnu sredinu je 28. i 29. septembra 2023. godine