Barska kaluždara pokriva svega deset kvadrata na lokalitetu Moromiš

U biodiverzitetu nekog područja značajem se izdvajaju endemični taksoni, kao i vrste zaštićene međunarodnom i/ili nacionalnom legislativom. Na istraživanim lokalitetima tokom izrade stuje zaštite doline rijeke Zete, zabilježena je jedna vrsta čiji areal ne prelazi granice Balkanskog poluostrva, 6 taksona koji imaju nacionalni status zaštite, 5 vrsta koje se nalaze na CITES listi i 1 vrsta sa Bernske Konvencije i Habitat Direktive.

Vrsta barske kaluždare, ljepotice iz porodice orhideja (Epipactis palustris) je po prvi put zabilježena u Bjelopavlićkoj ravnici, na lokalitetu Moromiš.

Ova orhideja je registrovana na svega nekoliko lokaliteta u Crnoj Gori u subalpskom području, te na Morakovskim barama i Krupcu (Bubanja, 2013).

Populacija na Moromišu prostire se na 10 m2.

Barska koluždara je višegodišnja biljka sa dugačkim, končastim korjenom, visine od 30-50cm. Raste na  livadama, vlažnim površinama u šumama. Interesantna je činjenica da nektar od dotične orhideje ima narkotičko dejstvo na insekte posjetioce. Nakon posjećivanja većeg broja cvjetova, otrovani insekti nektarom orihideje, padaju na zemlju.

Bogatsvo biljnog prorekla, živog svijeta, predstavlja planetarnu vrijednost jedne države. Odgovornost za očuvanje životne sredine ne snosi samo država već i mi našim doprinosima, koji kad se saberu obezbjeđuju veliku šansu za buduće generacije.

Nadamo se da će Moromiš ali i Park prirode rijeka Zeta postati ekološko značajno područje kako prirodno bogatsvo ne bi iščezlo i kako bi mi, građani grada pored Zete, imali čime da se dičimo i hvalimo.

Avatar

Author: DG NET

About Author

client-photo-1
DG NET

Comments

Оставите одговор