Zbirke čudesa!

Potekle iz perioda velikih geografskih otkrića i začetaka kolonijalizma.

Tokovima 15. i 16. vijeka pridružuju se pritoke novih, čudnih svjetova. U kabinetima kurioziteta gomilaju se neobični predmeti u vidu različitih egzotičnih rukotvorina, fosila, deformisanih kostura.

Tad se javlja klica iz koje se razvija ideja o muzejima kakve danas poznajemo.

A evo kako je počela priča o zavičajnom muzeju u Danilovgradu.