KompostirajDG

Cilj projekta je smanjiti komunalni otpad pojedinačnih domaćinstava obezbjeđivanjem potrebne opreme za kompostiranje/ reciklažu organskog otpada, edukovati domaćinstva i privredna društva o značaju, načinima i benefitima reciklaže organskog otpada i razviti ekološku svijest kod šire javnosti o potrebi reciklaže i smanjenja odlaganja otpada na sanitarnim deponijama.

Projekat realizuje organizacija KOD u partnerstvu sa EMCG doo – Efektivni mikroorganizmi i Portalom Volim Danilovgrad.

Cilj projekta je smanjiti komunalni otpad pojedinačnih domaćinstava obezbjeđivanjem potrebne opreme za kompostiranje/ reciklažu organskog otpada, edukovati domaćinstva i privredna društva o značaju, načinima i benefitima reciklaže organskog otpada i razviti ekološku svijest kod šire javnosti o potrebi reciklaže i smanjenja odlaganja otpada na sanitarnim deponijama.

Projekat realizuje organizacija KOD u partnerstvu sa EMCG doo – Efektivni mikroorganizmi i Portalom Volim Danilovgrad.

U prvoj fazi projekta dodijeljeno je 40 kompleta za kompostiranje.