Naselja na teritoriji opštine Danilovgrad bitisala su na važnoj antičkoj komunikaciji od Skadra, pored Skadarskog jezera ka Duklji i dalje dolinom Zete prema sjeverozapadu. Na tom kontaktu antičkih ostataka u posljednjim decenijama VIII i prvim decenijama IX vijeka nastao je i grad – utvrđenje na Gradini u Martinićima, koji nauka identifikuje sa Porfirogenitovom Lontodoklom, centrom ranosrednjevjekovne Dukljanske države .

Savremeno naselje i istoimeni potok Ljutotuk po svemu sudeći predstavlaju lingvističke nasljednike ovog ranosrednjevjekovnog utvrđenog grada. Prema onom kako ga Porfirogenit nazva.

Područje Danilovgrada je arheološki rekognoscirano i samo  djelimično istraženo i postoji mapa sa preko 200 arheološki interesantnih lokaliteta. Imajući to u vidu, dobija se jasnija slika o prošlosti, ali i o rasporedu i vrsti nalazišta od pećinskih staništa preko tumula, gradinskih naseobina, antičkih i srednjevjekovnih gradova, mostova pa sve do turskih građevina.

Istorija kaže da je most na potoku Ljutotuk korišten u  periodu Turske vladavine kada je bio veza karavanima, prelaz vojsci ali od koristi i lokalnom stanovništvu. Lokaliteti, koje smo naveli, zaštićeni su još 1967. godine, po tadašnjoj klasifikaciji kao Spomenici III kategorije.

 

Most na potoku Ljutotuk je bio pred rušenje kao što se može vidjeti na sledećem videu. Reakcijom mještana i uz podršku NVO “Rural Urban” isti je spašen od daljeg propadanja.

“Preliminarni rezultati Istraživačkog nalaza (UP/I 02-123/2019-1) rađenog za potrebe ove inicijative svjedoče da dobro Most na Ljutotuku posjeduje tradicionalne, kulturno istorijske i arhitektonske vrijednosti, te da sa nepokretnim dobrom Most na Vranjaku koji se nalazi u neposrednoj blizini čine nerazdvojivu cjelinu. Time je stručni tim zaključio da je inicijativom potrebno obuhvatiti oba mosta pod nazivom Mostovi na Ljutotuku i Vranjaku.” – stoji u dijelu mišljenja UZKD.
“U istorijskom, kulturnom, tradicionalnom, arhitektonskom i ambijentalnom smislu svi su oni vrijedni i pojedinačno predstavljaju izuzetno značajno naslijeđe lokalne i šire zajednice, a svi zajedno izuzetno značajno naslijeđe nacionalne kulture i istorije.” – dalje se navodi u mišljenju UZKD.

Nakon višemjesečnog čekanja, pripreme dokumentacije i sakupljanja finansijskih sredstava, sa ponosom možemo reći da su radovi na mostu počeli 4. septembra 2019. godine i most saniran samo tri dana nakon.

Srednjovjekovni most na potoku Ljutotuk
Srednjovjekovni most na potoku Ljutotuk

Utisci

Još uvijek nema podijeljenih utisaka

Ostavite vaš utisak