Pješačke staze

Crkva Svetog Simeona u Mandićima

Crkva Svetog Simeona koja je imala temelja kažu još u 17. vijeku, u

Podglavice

Podglavice je selo koje se nalazi na 13 km od centra Podgorice i
Srednjovjekovni most na potoku Ljutotuk

Srednjovjekovni most na potoku Ljutotuk

Most na Ljutotuku posjeduje tradicionalne, kulturno istorijske i arhitektonske vrijednosti, te da sa nepokretnim