Kulturno nasleđe

Crkva Svetog Simeona u Mandićima

Crkva Svetog Simeona koja je imala temelja kažu još u 17. vijeku, u
Srednjovjekovni most na potoku Ljutotuk

Srednjovjekovni most na potoku Ljutotuk

Most na Ljutotuku posjeduje tradicionalne, kulturno istorijske i arhitektonske vrijednosti, te da sa nepokretnim