Dutch NL English EN French FR German DE Russian RU Serbian SR Turkish TR
  • Anywhere

Umjetnička kolonija Danilovgrad

Umjetnička kolonija Danilovgrad od 1972. godine okuplja poznate vajare. Kolonija obezbjeđuje finansijska sredstva, određuje termine održavanja simpozijuma, poziva umjetnike, čuva djela i organizuje njihovu prezentaciju i afirmaciju u zemlji i svijetu. Već od svojih pionirskih koraka, tačnije od 1972. godine kada je i osnovana pri Centru za kulturu Danilovgrad, Umjetnička kolonija izlazi iz opštinskih okvira i poprima republički i savezni karakter.

U 1974. godini posjećuju je prvi inostrani umjetnici posredstvom Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Kolonija je godinu dana radila pod patronatom fabrike “Mermer” iz Danilovgrada. Nakon godinu dana Umjetnička kolonija je vraćena Centru za kulturu Danilovgrad.

Organizovanošću i kvalitetom rada izborila se za svoje najveće priznanje – da bude uvršćena u međunarodne institucije. Već dugi niz godina posjećuju je mnogi umjetnici iz inostranstva, a, po osnovu reciprociteta, Kolonija upućuje na stvaralački rad umjetnike iz Crne Gore u inostrane kolonije. Umjetnička kolonija Danilovgrad začetnik je njegovanja, ostvarivanja i izvođenja skulptura za slobodan prostor, pa je kao takva jedinstvena i veoma značajna za razvoj likovne kulture na ovim prostorima.

Danilovgrad je trenutno jedan od rijetkih gradova na prostoru bivše Jugoslavije, a jedini u Crnoj Gori, sa galerijom u slobodnom prostoru, sa više od sto skulptura galerijskog i prostornog formata. Odlukom osnivača i Upravnog odbora Umjetničke kolonije Danilovgrad od 01.07.1999. godine počinje sa radom kao samostalna institucija težeći kao takva da ponovo nade svoje mjesto na internacionalnoj kulturnoj sceni.

Video

Ostavi utisak

Moguće posjetiti

Otvoreno
Otvoreno
Zatvoreno
2022-10-07 1:12 pm