U Crnoj Gori je registrovano pet vrsta lasta, i to: gradska lasta (Delichon urbicum), daurska lasta (Cecropis daurica), lasta litičarka (Ptyonoprogne rupestris), brjegunica (Riparia riparia), i seoska lasta (Hirundo rustica). Gradska lasta se odlikuje perjem koje je sa gornje strane plavo-crno, dok je donja strana tijela bijela. Polovi su slični, dok su mlade ptice smeđe-crne sa

Vrabac pokućar ili domaći vrabac ili vrabac (lat. Passer domesticus) je pripadnik porodice vrabaca (Passeridae). Naseljava većinu prostora Evrope i Azije. Danas je to najrasprostranjenija ptica na planeti. Čovjek ih je namjerno ili nenamjerno uveo u podsaharsku Afriku, u veći dio obje Amerike, na Novi Zeland i u Australiju. U Americi ga nazivaju engleskim vrapcem

Pupavac (Upupa epops) je šarena ptica koja živi na širokom  području Evrope, Azije i Afrike, poznata po svojoj karakterističnoj ukrasnoj kruni. Jedini je živi predstavnik familije Upupidae. Jedna ostrvska vrsta – džinovski pupavac sa ostrva Sveta Helena je izumrla, dok se pupavac sa Madagaskara ponekad izdvaja u posebnu vrstu. Pupavac je smješten u red vikačica ili kreštalica (Coraciiformes), grupu koja uključuje i